โปรไฟล์และความสามารถ

สามารถพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง ใช้โปรแกรม word Excel ได้ดี

Languages

Skills

โปรแกรม csv 0

Education

การศึกษานอกโรงเรียนสมุทรปราการ
ม.6,
2.81
2005
-
2007
สามารถพิมพ์สัมผัสได้เร็ว

Cherdiiz's Jobs

รับพิมพ์งาน CSV หน้าละ 5 บาท
5.0 (1)
fixed Rate 5.00 THB
รับพิมพ์งาน Excel หน้าละ 7 บาท
0 (0)
fixed Rate 7.00 THB
รับพิมพ์งาน Word หน้าละ 5 บาท
0 (0)
fixed Rate 5.00 THB

Cherdiiz's Reviews

admin