โปรไฟล์และความสามารถ

สามารถพิมพ์สัมผัส จัดรูปแบบอักษรของทางราชการ และจัดทำฟอร์มของเอกชนได้ พิมพ์ไทย อังกฤษ สมการได้ดีและรวดเร็วมาก

Languages

Skills

พิมพ์สัมผัส 0

Education

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Bachelor's

Certification

Master of Science in Technical Education Program in Computer Education

Wila_Mala's Jobs

รับพิมพ์งาน Excel หน้าละ 7 บาท
0 (0)
fixed Rate 7.00 THB
รับพิมพ์งาน Word หน้าละ 5 บาท
5.0 (6)
fixed Rate 5.00 THB

Wila_Mala's Reviews

admin
admin
admin