โปรไฟล์และความสามารถ

        ด้วยประสบการณ์ด้านงานพิมพ์เอกสารมาแล้วมากกว่า 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังรอบครอบเป็นนิสัย มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบคำผิดและความถูกต้องของเอกสารอยู่เสมอทั้งระหว่างทำงาน และก่อนส่งงาน

Languages

Skills

การใช้โปรแกรม Microsoft ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint 0

Education

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Bachelor of Accountancy (B.Acct.),
Accounting,
University
2018
-
2021
Activities and Societies: - ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ (สมรรถนะ) ด้านภาษาอังกฤษ ระดับดีเยี่ยม<br />
- ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันด้านทักษะการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ <br />
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ<br />
- กิจกรรมแต่งกายชุุดไทย งานมรดกโลก/กิจกรรมกีฬาสี/กิจกรรมรับน้อง/ทำบุญทุกวันพุธแรกของเดือน<br />
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีละ 1 ครั้ง (ทาสีโรงเรียน, สอนการทำบัญชีครัวเรียน, ทำความสะอาดวัด/โรงเรียน และสันทนาการบ้านเด็กกำพร้า)<br />
เป็นคนพิการรับหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
ด้วยประสบการณ์ด้านงานพิมพ์เอกสารมาแล้วมากกว่า 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังรอบครอบเป็นนิสัย มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบคำผิดและความถูกต้องของเอกสารอยู่เสมอทั้งระหว่างทำงาน และก่อนส่งงาน<br />
- นักเรียนทุนพระราชทาน (ต้นกล้าของแผ่นดิน) รุ่นที่ 5 <br />
- Working knowledge of computers using spreadsheets and data bases.<br />
- Have patience to work<br />
- Keep working time

Certification

ใบรับรองคุณวุฒิ
2018
Present
Authority: โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Panadda5940's Portfolio

Panadda5940's Jobs

รับพิมพ์งาน PowerPoint หน้าละ 10 บาท (งานดี มีคุณภาพ...
5.0 (1)
fixed Rate 10.00 THB
รับพิมพ์งาน Excel หน้าละ 7 บาท (งานดี มีคุณภาพ...
0 (0)
fixed Rate 7.00 THB
รับพิมพ์งาน Word หน้าละ 5 บาท (งานดี มีคุณภาพ...
0 (0)
fixed Rate 5.00 THB

Panadda5940's Reviews

admin
ขอบคุณมากครับ ทำงานได้เรียบร้อยมาก