โปรไฟล์และความสามารถ

ความรวดเร็วในการพิมพ์สัมผัสด้วยความถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและตรวจทานทุกครั้ง

Languages

Skills

พิมพ์สัมผัส 0

Education

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี,
รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,
2.87
2019
-
2024
สามารถพิมพ์สัมผัสด้วยความรวดเร็วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Certification

ใบประกาศณียบัตรจากโรงเรียนสอนพิมพ์ดีด
May
1995
Present
Authority: โรงเรียนสอนพิมพ์ดีด

Parada_Nimmark's Portfolio

Parada_Nimmark's Jobs

รับพิมพ์งาน Word หน้าละ 5 บาท
0 (0)
fixed Rate 5.00 THB