รับพิมพ์งาน Word หน้าละ 5 บาท

  • Not rated yet
  • 5 days
ความรวดเร็วในการพิมพ์สัมผัสด้วยความถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและตรวจทานทุกครั้ง

100 % รับประกัน

ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
  • จ่ายราคาตามป้ายเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เราจะเก็บเงินคุณไว้จนกว่าจะยินดีรับงาน
  • คุณจะได้รับงานตรงเวลา ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

รายละเอียดงาน

ด้วยประสบการณ์เคยทำงานมาแล้วกว่า 7 ปี ในงานพิมพ์คีย์ข้อมูลลูกค้าทางด้านอสังหาริมทรัพย์

Read More

FAQ

พิมพ์งาน 30 หน้า ทำกี่วัน

1 วัน ในการพิมพ์ไทย 30 หน้า

Instructions

ด้วยประสบการณ์เคยท างานมาแล้วกว่า 7 ปี เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์สัมผัสโดยตรง ไม่ใช้
โปรแกรมแปลง มีการตรวจสอบค าผิดอยู่เสมอ เคยทำงานบริษัทหลายที่สามารถจัดรูปแบบอักษร
ของทางราชการ และจัดท าฟอร์มของเอกชนได้ แต่ประสบปัญหาบางอย่างจากทางบ้านต้องทำงาน
ออนไลน์ที่บ้าน สามารถพิมพ์ไทย อังกฤษ สมการได้ดีและรวดเร็วมาก

Order Additional

Processing Fees (5%): 0.25 THB