การบริการและการรับประกันงาน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการ

1. รับประกันคุณภาพ บริการต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์เมื่อเสียหาย หรือดาวน์โหลดได้ กรณีไม่พอใจ หรือสินค้าเสียหาย ยินดีส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน และคืนเงินภายใน 7 วัน

2. รับประกันคุณภาพและบริการ งานต่างๆที่มีการส่งทางไปรษณีย์เมื่อเสียหาย ยินดีส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วันเมื่อไฟล์อิเลคทรอนิกส์เสียหาย ไม่สามารถเปิดได้ ทางเราจะส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน และเก็บไฟล์ไว้ให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน


3. เมื่อส่งไม่ทันตามกำหนดทางเรา ยินดีคืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้างมา หรือ พิจารณาตามความเห็นของฟรีแลนซ์และบริษัท ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดทั้ง 2 ฝ่าย


4. บริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในการแก้ไขงานต่างๆ ตามที่ได้รับตามออร์เดอร์ และรับประกันเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ไว้ให้ระยะเวลา 3 เดือน

5. รับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ หากลูกค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน